Szkolenie okresowe

Kogo dotyczy szkolenie

Dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy przed:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C, CE,
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D,
 • posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej (kod 95 w prawie jazdy) i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.

Jak się zapisać na szkolenie

Podstawą do zapisania się na szkolenie okresowe jest PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO (PKZ)

1) W pierwszej kolejności należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy.
Badania można zrobić w naszym ośrodku STRAŻAK, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem tel. 695 028 645.

2) Następnie należy zgłosić się do właściwego terytorialnie Wydziału Komunikacji i tam wyrobić PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego.

W celu uzyskania PKZ do Wydziału Komunikacji należy zabrać:

 • orzeczenia lekarskie i psychologiczne do pracy na stanowisku kierowcy
 • 1 zdjęcie na prawo jazdy
 • dokument tożsamości
 • ważne prawo jazdy
 • uiścić opłatę ewidencyjną

Ile trwa szkolenie

Szkolenie okresowe trwa łącznie 35 godzin i podzielone jest na 5 modułów, tj. 5 dni po 7 godzin
(1 moduł dziennie):

 • Moduł obowiązkowy „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – 7 godzin
 • Trzy dowolnie wybrane moduły – 21 godzin
 • Jeden moduł podzielony na część teoretyczną oraz praktyczną, odpowiednio po 3,5 godziny każda

Realizowane jest odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

 • C, C+E, C1 i C1+E,
 • D, D+E, D1 i D1+E.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od dnia 06.04.2022

1) Szkolenie okresowe można skrócić w przypadku kiedy kursant:

 • Posiada ważne zaświadczenie ADR z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych – skrócenie szkolenia okresowego o 14 godzin (2 dni)
 • Posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu przewozu zwierząt wydane w okresie do 5 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia szkolenia – skrócenie szkolenia okresowego o 7 godzin (1 dzień)

2) Szkolenie okresowe można prowadzić w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, ale tylko w wymiarze 7 godzin zajęć teoretycznych.

Jak długo jest ważne szkolenie

Szkolenie okresowe ważne jest 5 lat.

Kierowcy zawodowi, którzy ukończyli 60 rok życia, co 30 miesięcy muszą zrobić badania lekarskie, ich szkolenie jest jednak ważne przez 60 miesięcy.

Co oferujemy naszym kursantom

 • komplet materiałów szkoleniowych gratis,
 • bezstresowe szkolenie,
 • sympatyczną atmosferę.