Kurs na operatora podestów ruchomych przejezdnych

Prowadzimy szkolenia na operatorów podestów ruchomych przejezdnych, zakończone egzaminem UDT.

Podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej – przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu. Podest ruchomy przejezdny składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia. Może występować w wersji przegubowej lub nożycowej.

Nazwa potoczna: kosz.

WYMAGANIA DO ZAPISANIA SIĘ NA KURS:

  • ukończony 18 rok życia,
  • zaświadczenie lekarskie, które nie stwierdza przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe.

SZKOLENIE:

  • zajęcia teoretyczne 32 godziny,
  • zajęcia praktyczne 8 godzin.

NASZYM KURSANTOM OFERUJEMY:

  • komplet materiałów szkoleniowych gratis,
  • bezstresowe szkolenie teoretyczne i praktyczne,
  • organizację egzaminu przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.

Zajęcia przeprowadzamy zarówno w Ośrodku Szkolenia Kierowców „STRAŻAK”, jak i w siedzibie Pracodawcy na jego sprzęcie, wtedy cena kursu ustalana jest indywidualnie.

EGZAMIN:

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym przed komisją UDT (egzamin teoretyczny i praktyczny).

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia ważne 5 lat, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. nr 79, poz.849). Przed upływem 5 lat, posiadacz zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie musiał złożyć wniosek do UDT o przedłużenie uprawnień, bez ponownego zdawania egzaminu.