Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Przeznaczona jest dla kierowców:

  • którzy ukończyli 21 lat i zdobyli prawo jazdy kat. C po 10.09.2009 r.,
  • którzy ukończyli 23 lata i zdobyli prawo jazdy kat. D po 10.09.2008 r. (lub mniej jeśli wykonują przewóz na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km)

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin.

Kwalifikacje prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są egzaminem/testem przed komisją powołaną przez wojewodę.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:

  • test podstawowy składający się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego,
  • test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.

Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

  • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz,
  • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Kwalifikacje są ważne 5 lat.