Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kogo dotyczy szkolenie

Kwalifikacja przeznaczona jest dla kierowców:

 • którzy ukończyli 21 lat i uzyskali prawo jazdy kat. C po dniu 10.09.2009 r.
 • którzy ukończyli 23 lata i uzyskali prawo jazdy kat. D po dniu 10.09.2008 r. (lub mniej jeśli wykonują przewóz na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km)

Jak się zapisać na szkolenie

Podstawą do zapisania na kwalifikację wstępną przyspieszoną jest PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO (PKZ)

1) W pierwszej kolejności należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Badania można zrobić w naszym ośrodku STRAŻAK, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem tel. 695 028 645.

2) Następnie należy zgłosić się do właściwego terytorialnie Wydziału Komunikacji i tam wyrobić PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego.

W celu uzyskania PKZ do Wydziału Komunikacji należy zabrać:

 • orzeczenia lekarskie i psychologiczne
 • 1 zdjęcie na prawo jazdy
 • dokument tożsamości
 • ważne prawo jazdy
 • uiścić opłatę ewidencyjną

Ile trwa szkolenie

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin, dzieli się na:

 • Cześć podstawowa: tj. 97 godzin szkolenia teoretycznego w formie wykładów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Istnieje możliwość nauki w formie zdalnej, czyli samodzielnej nauki w domu.
 • Cześć specjalistyczna: tj. 33 godzin szkolenia teoretycznego w formie wykładów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz ćwiczeń.
 • Zajęcia praktyczne: tj. 10 godzin szkolenia praktycznego, w tym ćwiczenia na symulatorze.

Jak wygląda egzamin

Po zakończonym kursie, kursant umawia się na egzamin z kwalifikacji w WORD.
Egzamin jest w formie testu i składa się z 30 pytań.

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym

Jak długo jest ważne szkolenie

Kwalifikacje są ważne 5 lat.