Kurs operatora wózka widłowego I WJO

Prowadzimy szkolenie na wózki jezdniowe kategorii I WJO.

Jest to kurs kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną z ładunkiem.

I WJO jest to kategoria nadrzędna, dająca jej posiadaczom możliwość obsługiwania wszystkich rodzajów wózków, łącznie z wózkami specjalizowanymi (np. unoszącymi operatora czy modelami ze zmiennym wysięgnikiem). Operatorzy posiadający tę kategorię uprawnień mogą prowadzić wózki o dowolnym, nielimitowanym udźwigu, nieograniczonej wysokości podnoszenia oraz wyposażone w każdy typ napędu.

 

WYMAGANIA DO ZAPISANIA SIĘ NA KURS:

  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • ukończone 18 lat,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy – operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z:

  • 28 godzin lekcyjnych teoretycznych,
  • 16 godzin zegarowych praktycznych.
 

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

 

Do każdego szkolenia przeprowadzamy przeszkolenie z zakresu bezpiecznej wymiany butli gazowej – 4 godz.

 

NASZYM KURSANTOM OFERUJEMY:

  • komplet materiałów szkoleniowych gratis,
  • bezstresowe szkolenie,
  • organizację egzaminu przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.

Zajęcia przeprowadzamy zarówno w Ośrodku Szkolenia Kierowców „STRAŻAK”, jak i w siedzibie Pracodawcy na jego sprzęcie, wtedy cena kursu ustalana jest indywidualnie.

 

EGZAMIN:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii I WJO wydaje w Polsce Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzamin składającego się z:

  • egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie pisemnej, zawierającej pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia. Zaliczenie egzaminu teoretycznego jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej,
  • egzaminu praktycznego – podczas, którego Kursant wykonuje podnoszenie palety, przejazd slalomem między pachołkami, odłożenie palety na regał. Egzamin państwowy odbywa się w miejscu szkolenia.

Czas ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT dla kategorii I WJO wynosi 5 lat.

Przed upływem terminu ważności, posiadacz zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie musiał złożyć wniosek do UDT o przedłużenie uprawnień, bez ponownego zdawania egzaminu.