Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kogo dotyczy szkolenie

Kwalifikacja przeznaczona jest dla kierowców, którzy zdali egzamin na prawo jazdy:

  • kat. C po 10.09.2009 r. i ukończyli wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie kat. D, D+E, D1, D1+E
  • kat. D po 10.09.2008 r. i ukończyli wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E, a nie ukończyli 23 roku życia

Jak się zapisać na szkolenie

Podstawą do zapisania się na kwalifikację wstępną uzupełniającą jest PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO (PKZ)

1) W pierwszej kolejności należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Badania można zrobić w naszym ośrodku STRAŻAK, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem tel. 695 028 645.

2) Następnie należy zgłosić się do właściwego terytorialnie Wydziału Komunikacji i tam wyrobić nr PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego

W celu uzyskania PKZ do Wydziału Komunikacji należy zabrać:

  • orzeczenia lekarskie i psychologiczne
  • 1 zdjęcie na prawo jazdy
  • dokument tożsamości
  • ważne prawo jazdy

Ile trwa szkolenie

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin. Dzieli się na:

  • Część specjalistyczna: tj. 65 godzin szkolenia teoretycznego w formie wykładów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz ćwiczeń.
  • Zajęcia praktyczne: tj. 5 godzin szkolenia praktycznego

Jak wygląda egzamin

Po zakończonym kursie, kursant umawia się na egzamin z kwalifikacji w WORD.
Egzamin jest w formie testu i składa się z 30 pytań.

Jak długo jest ważne szkolenie

Kwalifikacje są ważne 5 lat.