Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Przeznaczona jest dla kierowców, którzy zdali egzamin na prawo jazdy:

  • kat. C po 10.09.2009 r. i ukończyli wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie kat. D, D+E, D1, D1+E.
  • kat. D po 10.09.2008 r. i ukończyli wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E, a nie ukończyli 23 roku życia.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin.

Kwalifikacje prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są egzaminem/testem przed komisją powołaną przez wojewodę.

Kwalifikacje są ważne 5 lat.