Kurs operatora wózka widłowego II WJO

Prowadzimy szkolenie na wózki jezdniowe kategorii II WJO.

II WJO to kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych w wózkach.

Jest to kategoria uprawnień nieco węższa i bardziej ograniczona niż I WJO. Pozwala na kierowanie i obsługę tylko i wyłącznie wózków jezdniowych. Natomiast bez zmian pozostają specyfikacje, co do rodzaju napędu, wysokości podnoszenia i udźwigu, gdyż te wartości nadal pozostają nieograniczone i dowolne.

 

WYMAGANIA DO ZAPISANIA SIĘ NA KURS:

  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • ukończone 18 lat,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy – operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z:

  • 30 godzin lekcyjnych teoretycznych,
  • 12 godzin praktycznych.
 

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

 

Do każdego szkolenia przeprowadzamy przeszkolenie z zakresu bezpiecznej wymiany butli gazowej – 4 godz.

 

NASZYM KURSANTOM OFERUJEMY:

  • komplet materiałów szkoleniowych gratis,
  • bezstresowe szkolenie,
  • organizację egzaminu przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.

Zajęcia przeprowadzamy zarówno w Ośrodku Szkolenia Kierowców „STRAŻAK”, jak i w siedzibie Pracodawcy na jego sprzęcie, wtedy cena kursu ustalana jest indywidualnie.

 

EGZAMIN:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii II WJO wydaje w Polsce Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzamin składającego się z:

  • egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie pisemnej, zawierającej pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia. Zaliczenie egzaminu teoretycznego jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej,
  • egzaminu praktycznego – podczas, którego Kursant wykonuje podnoszenie palety, przejazd slalomem między pachołkami, odłożenie palety na regał. Egzamin państwowy odbywa się w miejscu szkolenia.

Czas ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT dla kategorii II WJO wynosi 10 lat.

Przed upływem terminu ważności, posiadacz zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie musiał złożyć wniosek do UDT o przedłużenie uprawnień, bez ponownego zdawania egzaminu.