Cennik

Prawa jazdy

Rodzaj kursu

AM

A1

A2

A

B

C

D

T

BE

CE

Cena

(zł)

1100

2000

2200

2200

2600

3900

5000/

7000¹

2000

2000

3700

Dodatkowe godziny miasto

(zł/h)

120

130

150

150

100

160

200

150

150

180

Dodatkowe godziny plac²

(zł/h)

80

90

100

100

100

140

160

120

120

150

Egzamin państwowy

(zł)

250

250

250

250

250

300

300

250

250

250

Wiek minimalny³

14

16

18

24⁴

18

18 (z KW) lub 21

21 (z KW) lub 24

16

18

21

Teoria

(liczba godzin)

10

30

30

30

30

20

20

30

0

0

Praktyka

(liczba godzin)

10

20

20

20

30

30

40/

60¹

20

15

25

Dodatkowe wymagania

(rodzaj prawa jazdy)

x

x

x

x

x

B

B

x

B

C

¹ ostateczna cena i ilość godzin zależy od posiadanego prawa jazdy (kat. B lub kat. C)

² nasi Kursanci mogą wykorzystać godzinę jazdy dodatkowej na placu bez żadnych opłat

³ można rozpocząć kurs 3 miesiące wcześniej (przed osiągnięciem wymaganego wieku) 

⁴ 24 lata (20 lat, gdy ma się 2 lata praktyki na kat. A2)

Kursy zawodowych kierowców

Rodzaj kursu

Szkolenie okresowe

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona

Cena

(zł)

700

3500

2500

1600

1000

Teoria

(liczba godzin)

35

260

130

65

32,5

Praktyka

(liczba godzin)

x

20

10

5

2,5

Kursy operatorów

Rodzaj kursu

HDS

WJO I

WJO II

Podest koszowy

Cena

(zł)

900

1000

700

900

Kursy ADR

Rodzaj kursu

ADR podstawowy

ADR podstawowy + cysterna

Cena

(zł)

600

1000