Kategoria A2

UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

  • Motocykl – o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.
  • Uprawnia do kierowania pojazdami KAT AM, A1.
 

WYMAGANIA DO ZAPISANIA SIĘ NA KURS:

 

KURS PRAWA JAZDY KATEGORII „A2” SKŁADA SIĘ Z:

  • 30 godzin lekcyjnych teoretycznych, odbywających się w odpowiednio wyposażonych salach dydaktycznych w naszych lokalizacjach, zakończonych egzaminem wewnętrznym.
  • 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych na motocyklu Yamaha XJ6 25kW, odbywających się na placu manewrowym oraz w mieście.
 

NASZYM KURSANTOM OFERUJEMY:

Komplet materiałów szkoleniowych gratis,
Bezstresowe szkolenie,
Doświadczonych instruktorów,
Możliwość egzaminu w Koninie lub Poznaniu.