Kurs na operatora żurawi przenośnych HDS

Hydrauliczny Dźwig Samochodowy (HDS) to żuraw przenośny zamontowany na samochodzie. Przenośne żurawie pozwalają bez pomocy innych urządzeń na podnoszenie, opuszczenie i przenoszenie ciężkich przedmiotów, np. kontenerów transportowych.

 

WYMAGANIA DO ZAPISANIA SIĘ NA KURS:

  • Ukończony 18 rok życia,
  • Zaświadczeniem lekarskie, które nie stwierdza przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora,
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • Prawo jazdy kategorii C.
 

SZKOLENIE OBEJMUJE:

  • zajęcia teoretyczne 24 godziny,
  • zajęcia praktyczne 12 godzin.
 

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym przed komisją UDT w miejscu szkolenia lub w siedzibie firmy.

 

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii II Ż wydaje w Polsce Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie, na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu składającego się z:

  • egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie pisemnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia. Zaliczenie egzaminu teoretycznego jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej,
  • egzaminu praktycznego.
 

Zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat i uprawniają do obsługi żurawi – dźwigów samochodowych typu HDS przenośnych lub przewoźnych w kat. II Ż. Przed upływem 10 lat posiadacz zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie musiał złożyć wniosek do UDT o przedłużenie uprawnień, bez ponownego zdawania egzaminu.