Kurs ADR

Jest to szkolenie przeznaczone dla kierowców zajmujących się transportem materiałów niebezpiecznych. Podczas kursu poruszane są zagadnienia związane z uświadomieniem zagrożenia oraz przygotowanie do bezpiecznego transportu.

Szkolenie kończy się egzaminem, a zaświadczenie ADR wydawane jest po otrzymaniu pozytywnego wyniku. Jest ono ważne w Polsce oraz w krajach, które podpisały konwencję ADR.

 

WYMAGANIA DO ZAPISANIA SIĘ NA KURS:

 • Ukończone 21 lat,
 • Posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
 

W ramach szkolenia ADR możesz u nas zrobić:

 • kurs podstawowy,
 • kursy specjalistyczne:
  • cysterny,
  • materiały wybuchowe – kl. 1,
  • materiały promieniotwórcze – kl. 7,
  • załadunek i rozładunek cystern kl.3;
 • przedłużanie uprawnień ADR podstawowych,
 • przedłużanie uprawnień na cysterny.
 

Czas trwania poszczególnych szkoleń:

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie objętym szkoleniem.

Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat.