Kwalifikacja wstępna

Kogo dotyczy szkolenie

Skierowana jest do młodych osób zamierzających wykonywać przewóz drogowy rzeczy lub osób, a nie posiadających jeszcze prawa jazdy. Celem szkolenia jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy.

Do szkolenia mogą podejść osoby:

  • przed ukończeniem 21 lat – dotyczy kategorii C, C+E
  • przed ukończeniem 23 lata – dotyczy kategorii D, D+E

Ile trwa szkolenie

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin.

Jak wygląda egzamin

Kwalifikacje prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są egzaminem/testem przed komisją powołaną przez wojewodę.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:

  • test podstawowy składający się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego
  • test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E

Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

  • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz,
  • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Jak długo jest ważne szkolenie

Kwalifikacje ważne są 5 lat.